BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

19.04.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Biofarmacji

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 08.03.2021 na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Do postępowania konkursowego przystąpiło czworo kandydatów. Po wnikliwej analizie dokumentów, Pani dr n. biol. Barbara Gieroba uzyskała rekomendację Komisji oraz spełniła warunki formalne co do zatrudnienia na w/w stanowisku.