BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

10.05.2021

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie BADAWCZEJ w Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych Katedry i Zakładu Chemii Medycznej

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 9 czerwca 2021 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

  • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego,
  • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego,
  • Posiadania dorobku naukowego i organizacyjnego, który w okresie nie dłuższym, niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w § 10 Zarządzenia nr 127/2019 Rektora UM w Lublinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska asystenta w grupie badawczej.

 

Kompetencje preferowane:

  • Doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych oraz badań in vivo,
  • Znajomość technik analitycznych.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Wojciechowska, aneta.wojciechowska@umlub.pl,

+48 81 44 86 305