BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
POWR.03.01.00 2018-06-18 Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs o numerze POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”
POWR.05.01.00 2018-06-11 Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs o numerze POWR.05.01.00-IP.00-005/18
POWR.05.01.00 2017-02-15 Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs o numerze POWR.05.01.00-IP.05-00-003/16
01_wspolpraca 2016-10-04 Konkurs na podjęcie współpracy w zakresie realizacji zadań badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
POWR.05.04.01 2016-08-29 KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs o numerze nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0)

Aktualne przetargi
1  2  3