BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

04.07.2022

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Psychologii


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Psychologii...
04.07.2022

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologiczej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
04.07.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Informacja o wyniku konkursu z dnia 05.05.2022 r. na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
01.07.2022

Konkurs na stanowisko POST-DOC w projekcie badawczym w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Biomedycznego ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20+LAP pt.: „Antyutleniające, elektroaktywne i biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe”...
01.07.2022

Konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w KATEDRZE I ZAKŁADZIE MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej...
1  2  3  4  5    … 7