BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

02.10.2019

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/STYPENDYSTY w Zakładzie Biofarmacji

OFERTA PRACY
Nazwa stanowiska:    student
Dziedzina:   spektroskopia, chemia analityczna, biomateriały
Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): stypendium
Liczba ofert pracy:  1
Kwota wynagrodzenia/stypendium: 1 500 PLN/miesiąc
Data rozpoczęcia pracy:  1 Listopada 2019
Okres zatrudnienia: 8 miesięcy
Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto): Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierownik/kierowniczka projektu: Dr hab. Anna Sroka-Bartnicka
Tytuł projektu: Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkachin vitro.
Projekt jest realizowany w ramach programu  POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Opis projektu: W tym projekcie nowoczesne zaawansowane metody spektroskopowe FT-IR, Raman, NMR w stanie stałym i LC-MS / MS będą wykorzystywane do oceny markerów procesu kościotworzenia wytwarzanych przez komórki macierzyste hodowane bezpośrednio na biomateriałach opartych na ceramice. Takie podejście pozwala wykrywać zmiany strukturalne fazy organicznej i nieorganicznej projektowanych biomateriałów. Eksperymenty te pozwolą ocenić bioaktywność i biokompatybilność zmodyfikowanego biomateriału bez potrzeby przeprowadzania testów na zwierzętach.
Zadania badawcze: 1. Analiza spektroskopowa biomateriałów metodami spektroskopii oscylacyjnej
Oczekiwania wobec kandydatów:

1. Status studenta 1 lub 2 stopnia farmacji, chemii, biologii, fizyki, inżynierii  lub pokrewnej dziedziny nauk przyrodniczych.

2. Mile widziana znajomość podstawowych technik analitycznych, spektroskopii oscylacyjnej.

3. Mile widziane doświadczenie badawcze z zastosowaniem spektroskopii

4. Dobra znajomość języka angielskiego.

5. Zaangażowanie w pracę naukowo badawczą w interdyscyplinarnym zespole

Lista wymaganych dokumentów:

1. Curriculum Vitae
2. List motywacyjny

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oferujemy:

-  Szkolenie z technik spektroskopii oscylacyjnej
-  Szkolenie z zaawansowanych technik spektroskopii obrazowaniao

-  Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach  naukowych i mentoring akademicki

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

anna.sroka@umlub.pl

(tytuł  wiadomości: STUDENT 1 -  REINTEGRATION)

 

Wybrani kandydaci zostaną poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną odbywającą się w UM lub za pośrednictwem telekonferencji

Termin nadsyłania zgłoszeń:

25.10.2019

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe kandydata gromadzone są w oparciu o art. 22 1 Kodeksu Pracy. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, którą wyraża wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, kandydatowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji i nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa, nie będą one podlegały profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania w innych uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Uniwersytet Medyczny w Lublinie wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania