BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

31.10.2019

Uzasadnienie wyniku konkursu na stanowisko instruktora w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Do postępowania konkursowego przystąpił jeden kandydat Pan lek. dent. Grzegorz Barszczewski, który spełnił warunki formalne do zatrudnienia na stanowisko instruktora w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.