BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

30.10.2020

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 23.09.2020 r. na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

 

Na podstawie złożonych w terminie obowiązywania konkursu dokumentów Komisja ustaliła, że w postępowaniu konkursowym na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, zgłosiła się jedna kandydatka, która spełniła warunki konkursowe.

Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała  kandydatkę na w/w stanowisko.