BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

08.12.2020

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 05.11.2020 r. na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

 

Na podstawie złożonych w terminie obowiązywania konkursu dokumentów Komisja ustaliła, że w postępowaniu konkursowym na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zgłosiło się dwóch kandydatów, którzy spełnili warunki zawarte w ogłoszeniu.

Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała  i wyłoniła osobę, która wykazała się wyższym udokumentowanym dorobkiem naukowym do zatrudnienia na w/w stanowisko.