BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

29.12.2020

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Zakładzie Biofizyki

Informacja o wyniku konkursu z dnia 19.11.2020 r. na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr inż. Anna Tetych

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiły trzy Kandydatki.

 

Powołana Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wymogi formalne oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów większością głosów zarekomendowała Panią mgr inż. Annę Tetych do objęcia ww. stanowiska.