BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

25.02.2021

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY w Centrum Symulacji Medycznej

Główne zadania:

 

 • obsługa administracyjna Centrum Symulacji Medycznej,
 • obsługa organizowanych egzaminów,
 • przygotowywanie projektów pism, formularzy, decyzji administracyjnych,
 • koordynacja obiegu dokumentów,
 • zapewnienie efektywnego przepływu informacji.
   

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • umiejętności organizacyjne, komunikatywność, sumienność,
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej wyniki,
 • rzetelność i dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność, w tym: umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • wysoka kultura osobista.
   

Oferujemy:

 

 • Dynamiczną i interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy,
 • Szeroki pakiet socjalny.
   

Wymagane dokumenty:

 

 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wzór formularza

 

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza

 

           

Informujemy że:

 

 • Po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznieo miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych oraz niekompletne nie będą brane pod uwagę.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: student.csm@umlub.edu.pl

 

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.