BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

25.02.2021

Nabór na stanowisko REFERENTA w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Do głównych zadań należeć będzie:

 1. Wsparcie w realizacji zadań Centrum.
 2. Monitorowanie zmian regulacji prawnych w ochronie zdrowia i opracowywanie analiz dotyczących ich wpływu na organizację
  i funkcjonowanie jednostek klinicznych.
 3. Ocena prawidłowości funkcjonowania podmiotów leczniczych, dla których UM jest organem nadzorującym.
 4. Analiza wyników działalności oraz poziomu i zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych.
 5. Analiza poziomu i zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych.
 6. Ocena planów inwestycyjnych jednostek klinicznych.
 7. Kontrola jednostek klinicznych w powyższym zakresie tematycznym.
 8. Przygotowywanie pism, wniosków oraz innych dokumentów.
 9. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe – ekonomiczne, prawnicze lub kierunkowe z zakresu ochrony zdrowia.
 2. Umiejętność praktycznej obsługi pakietu MS Office ( Word, Excel, PowerPoint ) oraz obsługi urządzeń biurowych (telefon, xero, fax, drukarka).
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Preferowane wymagania:

Znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych w tym ustawy o działalności leczniczej.

 

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę.
 2. Udział w ciekawych projektach oraz swobodę w wykonywaniu zadań.
 3. Wsparcie ze strony doświadczonych pracowników.
 4. Pakiet benefitów pracowniczych (dofinansowanie wypoczynku letniego, Kartę Multisport).

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectwa pracy, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza

 

Informujemy że:

 1. Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych oraz niekompletne nie będą brane pod uwagę.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 4. Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.
 5. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: elzbieta.faldyga@umlub.pl