BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

01.03.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/ STYPENDYSTY w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej

Niniejszym informujemy, iż został rozstrzygnięty Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/ STYPENDYSTY w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej na Uniwersytecie Medycznego w Lublinie.

 

Stanowisko: Stypendysta – Student (24 miesiące)

 

Poszukiwaliśmy osoby entuzjastycznie nastawionej oraz zmotywowanej do pracy na stanowisko Stypendysta - Student w Zakładzie Hematoonkologii  Doświadczalnej na Uniwersytecie Medycznego w Lublinie na okres 24 miesięcy.

 

Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Charakterystyka immunologiczna i molekularna chorych na przewlekłą białaczkę szpikową po odstawieniu imatynibu i nilotynibu” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos.

 

 

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Oferta kierowana była do studentów kierunku biologii, biotechnologii, biomedycyny, farmacji i kierunków pokrewnych.
 2. Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną z całego okresu kształcenia na poziomie wyższym  (w przypadku studiów dwustopniowych średnia ocen liczona łącznie dla studiów licencjackich/inżynierskich i studiów magisterskich) co najmniej 4,0.
 3. Znajomość technik laboratoryjnych m.in. izolacja DNA oraz RNA, przygotowanie reakcji odwrotnej transkrypcji do cDNA oraz reakcji qRT-PCR.
 4. Podstawowa wiedza z zakresu cytometrii przepływowej.
 5. Podstawowa wiedza z zakresu bioinformatycznego projektowania peptydów, syntezy peptydów.
 6. Znajomość zagadnień analizy statystycznej oraz bioinformatycznej i pracy z programami statystycznymi np. Statistica.
 7. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.
 8. Biegłość w pracy z programami MS Office.
 9. Umiejętność opracowania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych.
 10. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 11. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, staże, członkostwo w kołach naukowych).
 12. Dodatkowym atutem będzie praktyka odbyta w innej jednostce naukowej.

 

 

Zakres obowiązków:

 1. Praca badawcza w zakresie opisanym w projekcie.
 2. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu analizy danych oraz umiejętności zastosowania technik badawczych założonych w projekcie.
 3. Publikacja wyników badań w czasopismach naukowych oraz prezentacja rezultatów badań na zebraniach naukowych zespołu.
 4. Czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych 0raz stażach naukowych.
 5. Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi zarówno przy realizacji grantu jak i pozostałymi pracownikami Zakładu.

 

Termin składania ofert minął: 28 lutego 2021 r. o godz. 15:00