BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

09.06.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO (post-doc w projekcie badawczym) w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

Informacja o wyniku konkursu z dnia 11.03.2021 r. na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO (post-doc w projekcie badawczym) w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr n. med. Arkadiusz Czerwonka

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko asystenta badawczego (post-doc w projekcie badawczym) w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiło dwoje kandydatów, z których tylko jeden spełniał warunki formalne do zatrudnienia.

Powołana Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dokumentów a także po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej jednogłośnie zarekomendowała Pana dr n. med. Arkadiusza Czerwonkę  do objęcia stanowiska asystenta badawczego w  Katedrze i  Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.