BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

10.06.2021

Konkurs na pracownika w Biurze Obsługi Studentów Anglojęzycznych Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Główne zadania:

 • Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z tokiem studiów anglojęzycznych na kierunku lekarskim,
 • Kontakt z instytucjami i partnerami zagranicznymi w zakresie obsługi studenta,
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • Obsługa sesji egzaminacyjnej,
 • Przygotowywanie dyplomów ukończenia studiów i suplementów,
 • Obsługa systemów informatycznych,
 • Prowadzenie i ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
 • Archiwizowanie dokumentacji,
 • Współudział w organizowaniu uroczystości wydziałowych,
 • Czynności administracyjne związane ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni,
 • Wykonywanie czynności regulaminowych zleconych przez Dziekana Wydziału oraz Kierownika Dziekanatu.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Biegła znajomość Pakietu Microsoft Office,
 • Umiejętność profesjonalnego konstruowania pism,
 • Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i budowania relacji, otwartość i proaktywność w podejmowanych zadaniach,
 • Rzetelność i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością,
 • Gotowość do poszerzania wiedzy z zakresu szkolnictwa wyższego,
 • Mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Oferujemy:

 • Dynamiczną i interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy,
 • Szeroki pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza

 

Informujemy że:

 • Po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych i są niekompletne nie będą brane pod uwagę.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

  Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.

 

APLIKUJ TERAZ