BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

17.06.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na funkcję kierownika w Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 09.04.2021 na funkcję kierownika w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Do postępowania konkursowego przystąpiło dwoje kandydatów, którzy spełnili warunki formalne.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana wyłoniła Panią prof. Jolantę Fliger, jako kandydatkę do objęcia funkcji kierownika Zakładu Chemii Analitycznej Katedry Chemii.