BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

17.06.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na funkcję kierownika w Katedrze Chemii

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 28.04.2021 na funkcję kierownika w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Do postępowania konkursowego przystąpił jeden kandydat, Pan prof. Krzysztof Jóźwiak, który spełnił warunki formalne do zatrudnienia na funkcję kierownika.