BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

17.06.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na funkcję kierownika w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 09.04.2021 na funkcję kierownika w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Do postępowania konkursowego przystąpiła jedna kandydatka, Pani dr hab. Anna Oniszczuk, która spełniła warunki formalne do zatrudnienia na funkcję kierownika.