BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

01.07.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stypendium w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

Niniejszym informujemy, że konkurs z dnia 28.05.2021 r. na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym, pt.: „Wpływ heterogenności oraz mikrośrodowiska raka jajnika na ocenę chemiowrażliwości opartą na organoidach”, w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, został rozstrzygnięty.


Na konkurs w terminie do dnia 15.06.2021 r. wpłynęły 4 wnioski. Wszystkie spełniły wymogi formalne.

 

W dniu 25.06.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego dokonano ostatecznej oceny kandydatur – jednogłośnie rekomendowano osobę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.