BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

12.08.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową

Informacja o wyniku konkursu z dnia 10.06.2021 r. na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: lek. Anna Rycyk

 

Uzasadnienie: Do postępowania konkursowego na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiła jedna Kandydatka. Powołana Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała Panią lek. Annę Rycyk do objęcia stanowiska młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.