BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

17.08.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej

Informacja o wyniku konkursu z dnia 14.06.2021 r. na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: lek. Paulina Szczepanik-Kułak

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiła jedna Kandydatka.

 

Powołana Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała Panią lek. Paulinę Szczepanik-Kułak do objęcia stanowiska młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.