BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

28.09.2021

Informacja o braku rozstrzygnięcia konkursu na stypendium w ramach projektu badawczego w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

Niniejszym informujemy, że konkurs z dnia 06.08.2021 r. na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym, pt.: „Wpływ heterogenności oraz mikrośrodowiska raka jajnika na ocenę chemiowrażliwości opartą na organoidach”, w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nie został rozstrzygnięty.


Na konkurs w terminie do dnia 10.09.2021 r. wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych.