BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

30.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 28.06.2021r. na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Do postępowania konkursowego przystąpiło dwóch kandydatów, którzy spełnili warunki formalne. Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana wyłoniła Pana dr hab. Jacka Boguckiego, jako kandydata do objęcia stanowiska adiunkta w grupie badawczej.