BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

30.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej

Informacja o wyniku konkursu z dnia 8.07.2021 r. na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr n. biol. Paulina Mertowska

 

Uzasadnienie: 

Do postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiła jedna Kandydatka. 

Powołana Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny dokumentacji złożonej przez Kandydatkę jednogłośnie zarekomendowała Panią dr n. biol. Paulinę Mertowską do objęcia stanowiska adiunkta badawczego w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.