BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

12.10.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stypendystę w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej

Informujemy, że konkurs z dnia 26.07.2021 r. na stanowisko stypendysty - doktoranta w projekcie badawczym pt.: „Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząstek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, został rozstrzygnięty.

 

Do konkursu w terminie do dnia 15.08.2021 r. wpłynęły 2 wnioski. Komisja Stypendialna wybrała 1 osobę na stanowisko stypendysty.