BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

14.10.2021

Technik w Centrum Symulacji Medycznej

Główne zadania:
 • przygotowywanie sal symulacyjnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (zapewnienie dostępności i właściwego funkcjonowania sprzętu) - znajomość sprzętu symulacyjnego nie jest wymagana przed podjęciem pracy
 • tworzenie rozwiązań technicznych/informatycznych usprawniających funkcjonowanie Centrum Symulacji Medycznej
 • pomoc techniczna w realizacji zadań innym pracownikom Centrum Symulacji Medycznej oraz Katedry i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Wymagania:
 • wykształcenie techniczne oraz/lub wykształcenie medyczne
 • dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • gotowość do rozwijania umiejętności w technologiach informatycznych lub innych na potrzeby realizacji stawianych zadań (podejście na zasadzie szukania rozwiązań a nie problemów)
 • dokładność i praca z naciskiem zarówno na funkcjonalność jak estetykę rozwiązań
 • ogólne uzdolnienia techniczno-informatyczne
 • elastyczne podejście do zakresu obowiązków pozwalające na wzajemne się wspieranie w zespole multidyscyplinarnym
 
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość JavaScript
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą urządzeń sieciowych (protokół TCP/IP)
 • ogólna wiedza w zakresie obsługi sprzętu mutlimedialnego
 • umiejętność tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej
 • umiejętności interpersonalne (komunikacja, otwartość, empatia)
 • dobra organizacja własnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 
Oferujemy:
 • dynamiczną i interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy
 • szeroki pakiet socjalny
 
Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
 
Informujemy że:
 • po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny

 

Aplikuj przez praca.pl