BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

18.10.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze ¾ etatu w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 9.09.2021 r. na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze ¾ etatu w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Kandydatki rekomendowane do zatrudnienia: mgr Anna Szewczak i Mgr Diana Słota


W terminie obowiązywania ogłoszenia do postępowania konkursowego przystąpiły dwie kandydatki. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę warunki formalne jednogłośnie zarekomendowała mgr Annę Szewczak i Mgr Dianę Słotę do objęcia ww. stanowisk.