BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

24.11.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w ZAKŁADZIE PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w ZAKŁADZIE PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Wymagania konkursowe:

 

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce
 • Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie skierowane do Dziekana

     Wzór formularza

 

 • C.V. – formularz

      Wzór formularza

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

      Wzór formularza

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

      Wzór formularza

 

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce
 • Dokumenty potwierdzające czynną znajomość języka obcego
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

      Wzór formularza

 

 • Oświadczenie o niekaralności

      Wzór formularza

 

 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

      Wzór formularza

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 24 grudnia 2021 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu - Katarzyna Banach )