BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

27.08.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
27.08.2021

Konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy każde w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
27.08.2021

PhD studentship available – craniofacial development


A PhD student position is currently available in our group located at the Biochemistry and Molecular Biology Department of the Medical Faculty, Medical University Lublin...
27.08.2021

Informacja o nie rozstrzygnięciu konkursu na STYPENDIUM  (PhD studentship available- craniofacial development)  w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej


Niniejszym informujemy, że konkurs z dnia 23.04.2021 r. na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym pt.: „Molekularne podstawy dziedzicznych wad szkieletowych u ludzi”, w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nie został rozstrzygnięty...
27.08.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na STYPENDIUM  (PhD studentship available- limb disorders) w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej


Konkurs z dnia 23.04.2021 r. na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym pt.: „Molekularne podstawy dziedzicznych wad szkieletowych u ludzi”, w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, został rozstrzygnięty...
1 …    10  11  12  13  14    … 45