BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

18.08.2021

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
18.08.2021

Konkurs na 2 stanowiska LEKTORA (język angielski) w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych


Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska LEKTORA (język angielski) w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
18.08.2021

Konkurs na 2 stanowiska INSTRUKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska INSTRUKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
18.08.2021

Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w projekcie badawczym, pt. "Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkach in vitro"


Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w projekcie badawczym, pt. "Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkach in vitro"...
18.08.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii


Informacja o wyniku konkursu z dnia 12.07.2021 r. na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
1 …    13  14  15  16  17    … 45