BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

12.10.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na STYPENDIUM (PhD studentship available - limb disorders) w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej


Konkurs z dnia 27.08.2021 r. na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym pt.: „Molekularne podstawy dziedzicznych wad szkieletowych u ludzi”, w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, został rozstrzygnięty...
12.10.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stypendystę w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej


Informacja o rozstrzygnięciu konkurs z dnia 26.07.2021 r. na stanowisko stypendysty - doktoranta w projekcie badawczym pt.: „Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząstek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego”...
11.10.2021

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ADIUNKTA w grupie badawczej (post-doc) w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii


Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ADIUNKTA w grupie badawczej (post-doc) w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
30.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej


Informacja o wyniku konkursu z dnia 8.07.2021 r. na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
30.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej


Informacja o wyniku konkursu z dnia 18.08.2021 r. na stanowisko adiunkta w grupie dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
1 …    4  5  6  7  8    … 45