BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

20.04.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Wirusologii z Laboratorium SARS

Informacja o wyniku konkursu z dnia 15 marca 2021 r. na stanowisko młodszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej  w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Wirusologii z Laboratorium SARS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Marcin Koleśnik

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko młodszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiło dwoje Kandydatów.

Powołana Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wymogi formalne oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów większością głosów zarekomendowała Pana mgr Marcina Koleśnika do objęcia ww. stanowiska.