BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

20.04.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowiskoMŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Klinice Nefrologii

Informacja o wyniku konkursu z dnia 18.03.2021 r. na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: lek. Sylwia Wrzos

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiła jedna Kandydatka.

Powołana Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała Panią lek. Sylwię Wrzos do objęcia stanowiska młodszego asystenta badawczo- dydaktycznego w Katedrze i Klinice Nefrologii UM w Lublinie.