BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

20.05.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 14.04.2021 na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Do postępowania konkursowego przystąpiła trójka kandydatów. Po wnikliwej analizie dokumentów, Pani mgr Patrycja Mrozik uzyskała rekomendację Komisji oraz spełniła warunki formalne co do zatrudnienia na w/w stanowisku.