BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

12.07.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ w Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych Katedry i Zakładu Chemii Medycznej

Informacja o wyniku konkursu z dnia 10.05.2021 r. na stanowisko asystenta w grupie badawczej w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Łukasz Kurach

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w grupie badawczej w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zgłosił się jeden Kandydat.

 

Powołana Komisja Konkursowa zarekomendowała Pana mgr Łukasza Kuracha do objęcia stanowiska asystenta w grupie badawczej w Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.