BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

12.07.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie badawczo- dydaktycznej w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka

Informacja o wyniku konkursu z dnia 11.05.2021 r. na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO- DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: lek. wet. Aleksandra Górska

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko młodszego asystenta w grupie badawczo- dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiła jedna Kandydatka.

Powołana Komisja Konkursowa zarekomendowała Panią lek. wet. Aleksandrę Górską do objęcia stanowiska młodszego asystenta w grupie badawczo- dydaktycznej w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.