BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

12.07.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w PRACOWNI DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ II KATEDRY PEDIATRII Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres :

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziek.lek@umlub.pl w terminie do dnia 11.08.2021.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

  • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
  • Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego.
  • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

 

Kompetencje preferowane:

  • Posiadanie specjalizacji z genetyki klinicznej lub laboratoryjnej genetyki medycznej.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

  • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza.
  • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego.

Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

  • Dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji z genetyki klinicznej lub laboratoryjnej genetyki medycznej, jeśli dotyczy kandydata.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 11.08.2021.

 

Osoba do kontaktu:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego - Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 448 6325.

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.