BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

14.07.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 roku.
 

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza lub magistra farmacji,
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza/ farmaceuty w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego jeśli dotyczy kandydata,
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
   

Kompetencje preferowane:

 • Posiadanie udokumentowanej umiejętności prowadzenia badań naukowych,
 • Posiadanie udokumentowanej umiejętności prowadzenia badań na zwierzętach doświadczalnych.
   

Dodatkowe kompetencje preferowane:

 • Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy zespołowej przy realizacji projektów badawczych lub grantów,
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku w piśmiennictwie naukowym o zasięgu międzynarodowym.
   

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
  ​ Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
  ​ Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza lub magistra farmacji.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ farmaceuty i ukończenia stażu podyplomowego jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie umiejętności prowadzenia badań naukowych, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie umiejętności prowadzenia badań na zwierzętach doświadczalnych,
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy zespołowej przy realizacji projektów badawczych lub grantów, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie udokumentowanego dorobku w piśmiennictwie naukowym o zasięgu międzynarodowym.

 

Kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  ich do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 44 86 305