BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

16.07.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych w Katedrze Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 11 czerwca 2021 roku na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Interny
z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: prof. dr hab. n. o zdr. Wojciech Kolanowski

W terminie obowiązywania ogłoszenia do postępowania konkursowego przystąpił jeden kandydat. Komisja konkursowa,  biorąc pod uwagę warunki formalne jednogłośnie zarekomendowała prof. dr hab. Wojciecha Kolanowskiego do objęcia ww. stanowiska.