BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

21.07.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Zakładzie Żywności i Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 14.06.2021 na młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Żywności i Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Do postępowania konkursowego przystąpiło troje kandydatów, którzy spełnili warunki formalne. Komisja Konkursowa rekomenduje Panią mgr Katarzynę Iłowiecką na powyższe stanowisko.