BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

04.07.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Informacja o wyniku konkursu z dnia 05.05.2022 r. na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr n. med. Anna Grenda 

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiła jedna kandydatka, która spełniała warunki formalne do zatrudnienia.

 

Powołana Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę spełnienie warunków formalnych i punktowych oraz opinię Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych jednogłośnie zarekomendowała Panią dr n. med. Annę Grendę do objęcia stanowiska adiunkta badawczego w Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.