BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

18.07.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie dydaktycznej w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Informacja o wyniku konkursu z dnia 08.06.2022 r. na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: lek. Mateusz Kochan

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko młodszego asystenta w grupie dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpił jeden kandydat, który spełnił warunki formalne do zatrudnienia.

 

Powołana Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała Pana lek. Mateusza Kochana do objęcia stanowiska młodszego asystenta w grupie dydaktycznej w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.