BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

14.12.2023

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Dziale Wsparcia Grantowego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Dziale Wsparcia Grantowego

 

Miejsce pracy: Lublin

 

Główne zadania:

 • bieżący monitoring możliwości pozyskania dofinansowania w ramach projektów unijnych, rządowych i innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi
 • ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym oraz współdziałanie z innymi jednostkami Uczelni, z instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej
 • prowadzenie akcji informacyjnej o istniejących programach i procedurach oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla Uczelni oraz jej pracowników
 • realizacja niezbędnych działań na każdym etapie oceny wniosku aplikacyjnego oraz podpisania umowy grantowej

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej roczne doświadczenie w zakresie pisania projektów, w szczególności naukowych, badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych lub/i inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków krajowych lub międzynarodowych,
 • bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów, w tym szczególnie podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy pomocowych,
 • znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych z UE w sektorze finansów publicznych,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość programów biurowych (Word, Excel).
 • mile widziane doświadczenie w aplikowaniu o granty Komisji Europejskiej (ERC, Horyzont Europa, MSCA)

 

Pożądane cechy:

 • samodzielność w działaniu,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność, terminowość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji,
 • umiejętność pozyskiwania informacji i inicjatywa w proponowaniu nieszablonowych rozwiązań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie składające się z stałej podstawy i pochodnych oraz sucess fee
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w doświadczonym i kompetentnym zespole
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.
 • Pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza

 

Informujemy że:

 • Po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne nie będą brane pod uwagę.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty bez podania przyczyny.

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać 15.03.2024 roku na adres e-mail: renata.piorowska@umlub.pl

 

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji