BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

21.03.2024

Technik w Pracowni Toksykologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

 

Technik w Pracowni Toksykologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
 


Miejsce pracy: Lublin

 

 

Główne zadania:

 • przygotowywanie próbek do badań laboratoryjnych;
 • wykonywanie ekstrakcji ksenobiotyków z materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego;
 • wykonywanie instrumentalnych analiz chemicznych (z wykorzystaniem m.in. GC/MS, LC/MS);
 • obsługa administracyjna, informatyczna i techniczna Pracowni;
 • utrzymanie w sprawności aparatury analitycznej, w tym przeprowadzanie podstawowych procedur konserwatorskich;
 • pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • udział w realizacji projektów naukowych.

 

Wymagania:

 • ukończone studia na jednym z kierunków: biologia, chemia, farmacja, analityka medyczna lub pokrewnych dziedzin;
 • wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie podstaw chemii analitycznej, biochemii i fizjologii ssaków oraz farmakologii i toksykologii;
 • znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie (minimum B2 wg Rady Europy);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych, która umożliwia samodzielną pracę w laboratorium;
 • posiadana wiedza z zakresu chromatografii gazowej i cieczowej, spektrometrii mas;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie izolacji ksenobiotyków z materiału biologicznego, zastosowania chromatografii cieczowej i gazowej do oznaczania związków niskocząsteczkowych;
 • mile widziane zainteresowania z zakresu mechaniki, elektroniki oraz informatyki;

 

Pożądane cechy:

 • sumienność i odpowiedzialność;
 • staranność i dokładność w pracy;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • odporność (fizyczna i psychiczna) pozwalająca na pracę z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego, w tym również pośmiertnego;
 • gotowość do pogłębiania fachowej wiedzy;

 

Oferujemy:

 • stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość dodatkowego, motywacyjnego wynagrodzenia;
 • dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego;
 • możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych podnoszących posiadane kompetencje;
 • pakiet socjalny obejmujący m.in. dofinansowanie wypoczynku, karty multisport czy świadczenia świąteczne.

 

Termin ważności oferty:

 • 21.04.2024r.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza

Informujemy że:

 • Po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty bez podania przyczyny.

 

Aplikacje prosimy przesyłać w terminie do dnia 21.04.2024 r. na adres
e-mail: dominika.przygodzka@umlub.pl

 

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji!