BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

25.03.2024

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko młodszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 16 lutego 2024 r. na stanowisko młodszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia:

  • lek. dent. Dominik Chyliński

 

W terminie obowiązywania ogłoszenia do postępowania konkursowego przystąpił jeden kandydat - lek. dent. Dominik Chyliński. Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydat spełnił warunki formalne zawarte w ogłoszeniu i jednogłośnie zarekomendowała Pana lek. dent. Dominika Chylińskiego do zatrudnienia na powyższe stanowisko.