BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

26.07.2021

Konkurs na Administratora Baz Danych


Informujemy o konkursie na Administratora Baz Danych...
26.07.2021

Konkurs na STYPENDYSTĘ w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej


Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku Stypendysta - DOKTORANT w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej. Oferowane stypendium w ramach projektu badawczego pt.: „Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząstek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego”...
26.07.2021

Konkurs na kierownika Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na kierownika Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
21.07.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Zakładzie Żywności i Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 14.06.2021 na młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Żywności i Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
16.07.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych w Katedrze Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego


Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 11 czerwca 2021 roku na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
1 …    1  2  3  4  5    … 7