BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Plan działalności

2011 - Plan działalności

Plan działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2011 rok

2011 - Wykonanie Planu działalności

Wykonanie Planu działalności Uniwersytetu Medycznego na 2011 rok

2012 - Plan działalności

Plan działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2012 rok

2012 - Wykonanie Planu działalności

Wykonanie Planu działalności Uniwersytetu Medycznego na 2012 rok

2013 - Plan działalności

Plan działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2013 rok

2013 - Wykonanie Planu działalności

Wykonanie Planu działalności Uniwersytetu Medycznego na 2013 rok

2014 - Plan działalności

Plan działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2014 rok

2014 - Wykonanie Planu działalności

Wykonanie Planu działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2014 rok

2015 - Plan działalności

Plan działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2015 rok

2015 - Wykonanie planu działalności

Wykonanie Planu działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2015 rok

2016 - Plan działalności

Plan działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2016 rok

2016 - Wykonanie planu działalności

Wykonanie Planu działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2016 rok

2017 - Plan działalności

Plan działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 2017 rok