BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

dr n. med. Magdalena Bakalczuk

Magdalena Bakalczuk
Stanowisko:
Asystent dr
Tel. stacjonarny:
+48 81 502 18 80
E-mail ogólny:
m******************@umlub.pl
Komórka organizacyjna:
Samodzielna Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
20-093 Lublin
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
+48 81 502 18 80