BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

mgr Dorota Suszczyk

Dorota Suszczyk
Stanowisko:
Starszy technik
E-mail ogólny:
d**************@umlub.pl
Komórka organizacyjna:
Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów
20-093 Lublin
ul. Chodżki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
+48 81 448 64 40