BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

dr n. med. Monika Banach

Monika Banach
Stanowisko:
Specjalista inżynieryjno-techniczny
E-mail ogólny:
m************@umlub.pl
Komórka organizacyjna:
Samodzielna Pracownia Neuropatofizjologii Doświadczalnej
20-090 Lublin
ul. Jaczewskiego 8b (Collegiu Pathologicum)