BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Redakcja

Redakcja Biuletynu

Adres e-mail: bip@umlub.pl

 

 

Dział ds. Systemów Informatycznych

Imię i Nazwisko: mgr Michał Szymanek

Stanowisko: Specjalista

Ulica: Al. Racławickie 1
Kod pocztowy: 20-059
Miejscowość: Lublin
Województwo: lubelskie

Tel.: +48814485565

E-mail: michal.szymanek@umlub.pl

 

Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące redagowania niniejszej podmiotowej strony BIP prosimy kierować na adres e-mail bip@umlub.pl

Wewnętrzne akty prawne

Biuro Kanclerza UM w Lublilnie

Imię i Nazwisko: Kamila Melnik
Stanowisko: Kierownik Działu
Ulica: Al. Racławickie 1
Kod pocztowy: 20-059
Miejscowość: Lublin
Województwo: lubelskie

Tel. stacjonarny: +48 81448 5212

E-mail: kamila.melnik@umlub.pl

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Al. Racławickie 1, pokój 037

20-059 Lublin,
tel. +48 81448 5272